Med största noggrannhet och exakt och smidig stil översätter jag dina texter från tyska, engelska och svenska till franska. Naturligtvis genomför jag även alla de nödvändiga efterforskningar och verifikationer som krävs för att nå ett fullödigt resultat. Dessutom erbjuder jag korrekturläsning och redigering, sammanfattningar och presentationer av facktexter och böcker. Mina kompetensområden omfattar arkitektur och stadsplanering, landskap och design, litteratur, musik och konst, samhällsvetenskap, historia och geografi.

Under tio års tid har jag översatt ett brett spektrum av texter och genomfört de därtill fördjupande efterforskningar i många olika ämnen.

Jag är därför väl insatt i en rad olika fackterminologier och har finslipat känslan för varje ords vikt och valör. Kommunicera med mina kunder, garantera förtrolighet samt respektera format och deadline är självklara regler i min arbetsetik.

Dessutom arbetar jag som guide på Berliner Philharmonie och två museer som ägnar sig åt DDR:s historia. Emellanåt erbjuder jag också guidade turer i Berlin (arkitektur, natur och kultur) på ett eller två av de språk jag talar.