Med största noggrannhet och exakt och smidig stil översätter jag dina texter från tyska, engelska och svenska till franska.

Född i Frankrike (med både svenskt och franskt medborgarskap). Jag läste först litteraturvetenskap, geografi och tyska, därefter landskapsarkitektur på ENSP (École Nationale Supérieure du Paysage, högskola för landskapsarkitektur i Versailles). Två stipendier skickade mig till Harvard University och sedan till TU i Berlin, där jag tog min tvåspråkiga examen som landskapsarkitekt.

Efter att ha jobbat på olika arkitektateljéer i Frankrike och Tyskland (med tonvikt på projekt och realisation, men även inom områdena grafik, redaktion och översättning), flyttade jag till Berlin (1995) där jag skapade ateljén guba+sgard med T. Guba (2000).

Efter några år utvecklade jag en avdelning för översättning specialiserad på arkitektur och miljö.

Sedan 2010/2011 är jag frilansande översättare.

Det faktum att jag behärskar fyra språk (franska, tyska, engelska och svenska), har en omfattande allmänbildning och olika yrkeserfarenheter, gör att jag är hemmastadd inom många olika ämnesområden, allt från planering till humaniora.